Vítání olympioniků

Jednotka se spolu se sborem zúčastnila v úterý 27.2.2018 vítání olympioniků na Horním náměstí v Jablonci. Jednotka zde zajišťovala požární dozor v průběhu celé akce a byla nápomocná našemu sboru při zajištění stánku s občerstvením.

Dětský den v Jablonci

Jednotka zúčastnila dětského dne s Tadeáškem u Jabloneckého bazénu. Na dětském dnu jsme vystavili obě naše cisterny a provedli ukázku zásahu ve vyprošťování osob z havarovaného vozidla.