1990-současnost

1990

– V porevoluční době činnost opadá, družstva žáků a dorostu nadále aktivně pracují a účastní se soutěží.

– Družstvo dorostenek postoupilo do národního kola v Hradci u Stoda. Děvčata soutěž vyhrála! Jejich výkon ocenil předseda ONV přijetím na radnici a drobnými dárky.

– DVPS byl povolán k požáru v Podhorské ulici a k úniku nafty v Janově n. N.

– Po dlouhém čekání a tvrdém boji byla provedena oprava vozidla Š 1203, která odčerpala značné množství prostředků určených na požární ochranu v Jablonci n. N.

1991

– DVPS v tomto roce u požáru nezasahoval. V květnu zabezpečoval již tradiční požární asistenci u ohňostroje k výročí osvobození.

– Družstvo dorostenek jako vítěz národního kola dorostu z roku 1990 jelo obhajovat titul do Frýdku-Místku. Tam se již tolik nedařilo, přesto 4. místo je velmi pěkné.

– 21. července se sbor stal akcionářem Hasičské vzájemné pojišťovny.

1992

– Velice aktivně pracuje družstvo dorostenek. Vyhrálo okresní i krajské kolo. V celostátním kole ve Skalici na Slovensku obsadilo skvělé třetí místo.

– V tomto roce sbor nezasahoval.

– Ve spolupráci s paseckou základní školou byla obnovena tradice pálení čarodějnic na místním hřišti.

1993

– DVPS zasahoval u čtyřech požárů: 13. června v opuštěné budově bývalého hotelu u nádraží, 19. června v obytném domě v Nezvalově ulici (vozidlo AVIA bylo mimo obec, sbor zasahoval pomocí hasicích přístrojů dopravených vozem Š 1203), 28. července v rekonstruovaném objektu paseckého domova důchodců a 18. října v obytném domě v ul. 5. května v Jablonci n. N.

– Velice aktivně v přípravě na soutěž CTIF pracovalo družstvo žen. Na mezinárodní soutěž v Berlíně se však postoupit nepodařilo. V rozhodujícím boji nakonec zvítězilo družstvo z Frýdku-Místku, které si tak zajistilo postup a reprezentaci České republiky.

1994

– DVPS zasahoval u lesního požáru v Zeleném údolí mezi Jabloncem n. N. a Prosečí n. N.

– V září se podařilo poměrně úspěšně zahájit novou soutěž pro děti „Soptík Jablonecké Paseky“.

– Za spolupráce Městského úřadu v Jablonci n. N. byl sál vytapetován a vybaven novým nábytkem.

– Těsně před vánoci bylo spuštěno zbrusu nové plynové ústřední topení.

1995

– Družstvo žen se zúčastnilo mistrovství České republiky v soutěži CTIF, kde obsadilo dobré čtvrté místo.

– Jednotka zasahovala 19. května u požáru v sedmém patře obytného domu ve Vysoké ulici. Za včasný a dobře provedený zásah udělil velitel zásahu ústní pochvalu členům našeho dorosteneckého družstva Jaroslavu Vacátkovi a Miroslavu Novákovi, který v uvedeném domě bydlí.

– 20. září vypukl požár ve třináctém patře výškového domu na Paseckém náměstí. Protože se jednalo o požár v pracovní době, nebyl náš sbor povolán. Profesionálům pomáhali dobrovolníci z ABB Elektro-Praga.

– Netradičním způsobem bylo získáno dřevo na jarní pálení čarodějnic. Bylo připraveno požární taktické cvičení za účelem nácviku likvidace následků vichřice na silnici mezi Pasekami a Lučany n. N.

– V tomto roce byl zrušen tradiční Memoriál Ladislava Mejsnara pro naprostý nezájem soutěžních družstev.

– Velmi úspěšně proběhl druhý ročník soutěže Soptík Jablonecké Paseky.

1996

– Po mnoha letech byl uspořádán dne 3. března v pasecké sokolovně hasičský ples.

– Dne 11. května proběhly na paseckém hřišti oslavy 110. výročí založení sboru. Byla uspořádána soutěž v požárním útoku za účasti 2 družstev mladších žáků, 3 družstev starších žáků, 6 družstev mužů a 1 družstva žen.

– K tomuto výročí byla zpracována publikace mapující činnost hasičů od založení až do současnosti. Na jejím sestavení mají největší zásluhu Bohuslav Kočárek a Ing. Radek Vojík, na vydání pak Václav Trakal.

– V září navštívil žákovskou soutěž o malého Soptíka vrchní požární rada České republiky plk. Ing. Vladislav Banasinský. Při návštěvě si prohlédl také zbrojnici a věnoval nám pěkné loutky hasičů.

– Družstvo žen vybojovalo účast na mezinárodní soutěži v disciplínách CTIF ve Vídni.

1997

– Ve dnech 28. února a 01. března byly uspořádány velice úspěšné hasičské plesy. Díky sponzorství ABB ELEKTRO – PRAGA a řady dalších firem jejich finanční efekt pro náš sbor byl velice zajímavý.

– Při tradičním pálení čarodějnic 30. dubna nám vůbec nepřálo počasí. Celý den pršelo, přesto se nám jako jediným na území města podařilo vatru zapálit.

– Družstvo žen na mistrovství České republiky v požárním sportu bylo diskvalifikováno v požárním útoku, což jej odsunulo na poslední místo.

– Pro nedostatek financí se družstvo žen nemohlo zúčastnit mezinárodní soutěže v disciplínách CTIF ve Vídni. Na účast by stačilo 10 000,- Kč.

– Oddíly mládeže se rozrůstají o řadu nových členů.

1998

– Jednotka byla povolána ke čtyřem zásahům: 21. ledna k požáru krovu rodinného domku v ulici Na Pláni, 31. března k požáru trávy v ulici Tiché, 9. července k úniku oleje z hydrauliky traktoru na přehradě a 1. listopadu k čerpání vody ze sklepa pasecké Sokolovny.

– Počátkem roku městský úřad zakoupil bočně nabourané vozidlo CAS Š 706 RTHP. Již se však nepodařilo zajistit prostředky na její opravu. Přesto však byl nákup cisterny významný krok nejen pro posílení významu jednotky, ale hlavně pro její zachování.

– V létě byla snížena podlaha ve velké garáži a provedeny některé další úpravy v souvislosti s cisternou.

– V květnu vyslalo ústředí družstvo žen na mistrovství v disciplínách v CTIF. Účast musela být odmítnuta pro nedostatek finančních prostředků.

– 16. července byla pro dobrovolné hasiče z Frankfurtu nad Odrou provedena ukázka výcviku a požárního útoku.

1999

– V lednu byla naše jednotka překategorizována na JPO III, což představovalo kvantitativní i  kvalitativní nárůst činnosti. Početní stav jednotky byl doplněn na 19 členů

– 23. března byla přivezena cisternová stříkačka z opravy. 30. června se však zadřel motor. Oprava byla provedena svépomocně. Pod vedením Jaroslava Salaby ml. se do opravy nejvíce zapojili  Michal Prokop, Miroslav Novák, Lubor Bartoníček, Josef Meloun a Libor Rydval.

– Jednotka byla volána k šesti zásahům: 25. března do firmy Technolift v Proseči na vyčerpání vody ze studny, 04. dubna na požár travního porostu u trati za paseckou teplárnou – jednotka byla ponechána na místě v záloze, 01. července jsme byli povoláni na zálohu na centrální stanici při požáru v Odolenovicích, 18. října na požár unimobuněk v nemocnici, kde po dohašení požáru byl na žádost Policie nasazen pes na prohlídku požářiště, zda některý z bezdomovců neuhořel, 10. listopadu na požár krovu domku s kancelářemi v Rýnovicích u samoobsluhy, 31. prosince při asistenci byl ošetřen popálený muž po zásahu raketou zábavné pyrotechniky.

– Okresním úřadem nám byla zapůjčena elektrocentrála, ke které jsme si svépomocí vyrobili komponenty potřebné k osvětlení místa zásahu.

– Od září byla zahájena spolupráce se záchranářem – psovodem Romanem Preisslerem.

– Velmi dobrá spolupráce se rozvíjí i paní redaktorkou Lenkou Klimentovou z TV Jablonec.

– Družstvo žen dostalo pozvánku na mezinárodní soutěž požárních družstev v Zerre v Německu. Soutěž se konala 6. června a i přes rozdílnost nářadí a překážek se naše družstvo umístilo na druhém místě!

– Protože činnost družstva žen vyžaduje podmínky, které nejsme schopni v Jabloneckých Pasekách zajistit, přešlo družstvo žen do sboru v Huti. Tam jsou podmínky pro požární sport nesrovnatelně lepší.

2000

– Na jaře byl za 6000,- Kč zakoupen k rozebrání vůz Š 706 RTO ve valníkovém provedení. Některé díly použil i smržovský sbor a klub historické vojenské techniky.

– Motor cisterny opětovně přestal mazat. Po jarních povodních byl v dílnách ČSAD vyměněn za kus zdánlivě totožný z rozebraného vozu. Musel být pracně upraven tak, aby v naší CASce mohl být uveden do chodu..

– Jednotka v loňském roce zasahovala u 17ti jednotlivých zásahů, což je na pasecké poměry velmi vysoký počet:

29.01. požár rekreačního objektu na Hraběticích, 19.02. vyproštění osobního automobilu ze závěje na Horní Proseči, 03.03. požár Sokolovny v Jabloneckých Pasekách, 09.03. čerpání vody ze Sokolovny v Jabloneckých Pasekách při jarní povodni, 11.03. čerpání vody ze sklepů jako důsledek povodně – celkem 3krát, 12.03. čištění kanalizace v Sokolovně, 31.03. čerpání vody z prohlubně v Novoveské ul., 15.05. požár lesa na Prosečském hřebeni, 11.09. čištění kanalizace v Jasmínové ul., 05.10. záloha při požáru v Držkově, 14.11. záloha při požáru automobilu v Proseči, 20.11. záloha při požáru v Loučné, 27.11. ředění fekálií na Paseckém náměstí – pokračování 28.11., 31.12. asistence při novoročním ohňostroji.

– V létě pak, kdy byla celá řada požárů, se orgánům povolujícím stavby povedla úžasná věc. Ulice Podhorská a Pionýrů byly současně rozkopány. Prostor před zbrojnicí byl neprůjezdný namísto slíbených deset dní mnoho týdnů a my nemohli vyjíždět. Po zasypání výkopu jsme mohli alespoň jezdit kropit vznikající nový povrch v Podhorské ulici, aby se zamezilo vysoké prašnosti podkladového betonu.

– Svůj zásah absolvoval i náš psovod. V listopadu hledal se svým psem na jablonecké radnici ohlášenou bombu. Naštěstí se poplach ukázal jako planý.

– Počátkem července jsme byli na přátelské návštěvě ve Frankenthalu v Německu. Byli jsme se podívat na stavbě jejich nové zbrojnice a ve firmě Massong (obdoba naší výzbrojny). Zúčastnili jsme se slavnosti gondol na slepém rameni Rýna. Domů jsme si odvezli tři dýchací přístroje s panoramatickými maskami a moře vína.

– Soutěž O malého Soptíka musela být přesunuta na hřiště na Vrkoslavicích z důvodu stavebních prací na hřišti v Pasekách.

– Celoročně aktivně pracovaly oddíly Mladých hasičů.

2001

– V jarních měsících byla provedena oprava kuchyně a podlahy v šatně. Opraven byl i lustr na sále.

– Zásahů jsme v tomto roce absolvovali “pouhých” 6, ale takové požáry co do rozsahu již mnoho let nepamatujeme.

Jednalo se o: 09.02. požár rekreačního domku v Rýnovicích, 18.02. požár galvanizovny v Bižuterii, 09.06 zasypání nafty v Rýnovicích v okolí kruhového objezdu, 15.06. vyhledávání ztraceného chlapce na Prosečském hřebeni, 28.06. odčerpávání vody po přívalovém dešti ze sklepa ve Zlaté ul., 31.10. požár rekreačního domku v Hraničné

– Jednotka začala být postupně vybavována zásahovými obleky ZAHAS V.

– V červenci vyrazil Roman Preissler s Artou na pomoc povodněmi stiženému Polsku. V oblasti Krakova pak zasahovali spolu s polskými hasiči a podařilo se jim ze zatopených domů zachránit tři živé lidi. Arta označila i čtvrtou osobu, tu se ale nepodařilo vyprostit před zřícením domu. Dnes všichni v Krakově vědí, kde leží Jablonecké Paseky.

– Vlivem pokračujících stavebních úprav na hřišti byla komplikována činnost oddílů mládeže. I přesto se zúčastnily řady soutěží vesměs s dobrými výsledky.

2002

– Výjezdů bylo celkem třináct k různým typům mimořádných událostí.

Jednalo se o: 12.02. odstranění spadlého stromu do koryta řeky v ul. Pionýrů, 21.03. zasypání nafty v Lučanech a v okolí kruhového objezdu v Rýnovicích, 05.04. požár rodinného domu v Mlýnské ul., 30.05. požár srubu v Srnčím dole, 05.06. požár mulčovací kůry na Horním náměstí, 05.06. požár pily v Lukášově, 09.08. požár lesa za sádkami, 09.08. zasypání oleje ve Spojovací ul., 12.08. čerpání vody ze sklepů restaurace  Sokolovna, 13.08. čerpání vody ze sklepů restaurace Sokolovna, 16.08.-21.08. pomoc při povodních v Kralupech nad Vltavou, 13.09. požár rekreační chaty na Bedřichově, 20.10. vyhledávání ztraceného dítěte v Jabloneckých Pasekách s využitím záchranných psů.

– Likvidace následků povodně v Kralupech nad Vltavou se zúčastnili Michal Prokop, Pavel Hubatý, David Eliáš, Pavel Benda, Petr Ouhrabka, Pavel Málek, Ing. Radek Vojík, Lubor Bartoníček a Lukáš Svátek s vozidlem AVIA A30, nákladním přívěsem, dvěma kusy přenosné stříkačky PS 12, plovoucím čerpadlem a elektrocentrálou s osvětlovací soupravou. Díky této výbavě jsme zasahovali především na čerpání vody ze sklepů místního pivivaru. Dále pak jsme čerpali vodu i ze sklepů v objektech v Havlíčkově ulici, na Patského náměstí. Osvětlovali jsme prostory nemocnice. Každý den dva naši členové zasahovali s CAS 32 T 815 místní profesionální jednotky na oplachování komunikací na různých místech města. Při zásahu došlo k poškození motpru naší Avie a plovoucího čerpadla. Vše bylo za pomoci orgánů krizového štábu města bezplatně a kvalitně opraveno.

– Díky především paní Renatě Kortusové se podařilo sehnat na dotacích a sponzorských darech neuvěřitelných 86606,- Kč (krajský úřad 57906,- Kč; sponzoři celkem 13000,- Kč; městský úřad 10000,- Kč; SH ČMS 5700,- Kč). Peníze byly použity především na Činnost oddílů mládeže.

– Za zásah při loňských povodních v Polsku obdržel Roman Preissler Zlatý záchranářský kříž a účastnil se přijetí záchranářů v Praze na Hradě u prezidenta republiky.

– V tomto roce měla naše organizace nejvíce mladých hasičů v celém okrese.

2003

– V tomto roce se několik členů rozhodlo ukončit členství v naší organizaci. Bohužel je mezi nimi několik dlouhodobých členů. Naše členská základna klesla pod čtyřicet a poměr mezi dospělými a mládeží je téměř vyrovnaný.

– V červnu byl uspořádán výlet do Moravského krasu. V jeskyních Rudlického propadání jsme absolvovali speleologický kurs.

– Na konci srpna jsme přivítali delegaci německých přátel hasičů z Frankenthalu. Akci se podařilo díky aktivnímu přístupu většiny členů zorganizovat na oficiální bázi a výborné úrovni. Němečtí přátelé odjížděli spokojeni, ba překvapeni naší pohostinností.

– Jednotka vyjela ke čtrnácti událostem.

Jednalo se o: 09.03. požár rodinného domu Jugoslávská ul., 23.03. požár obytného domu ul. 5 Května, 31.03. požár podkroví Anenské nám., 18.04. požár suterénu obytného domu Pražská ul., 22.04. požár lesa v Lučanech, 23.04. požár lesa za sádkami, 03.05. požár překladiště domovního odpadu ul. Janovská, 07.05. požár unimobuňky Srnčí důl, 30.06. požár lesa Vyšehrad, 03.07. požár Chaty nad Prosečí, 06.09. požár obytného domu Pražská ul., 08.10. požár střechy výrobní haly Wolkerova ul., 22.10. požár kotelny ul. U Rybníka, 27.12. požár zahradní chatky ul. Lesní.

– Opět se podařilo získat dotace a sponzorské dary na činnost organizace.

2004

– Jako každoročně jsme v únoru uspořádali dva hasičské plesy a v dubnu pálení čarodějnic.

– V červnu se uskutečnilo za účasti dospělých i mladých členů předprázdninové sjíždění Vltavy. I přes nepřízeň počasí se akce setkala s pozitivním ohlasem.

– Kromě již zmíněného pálení čarodějnic jsme se podíleli na čištění řeky Nisy a Paseckém pochodu, které pořádá Sdružení přátel Jabloneckých Pasek.

– ve spolupráci s humanitním odborem města Jablonec nad Nisou jsme uspořádali výstavu dětských výkresů s tématikou „Hasiči očima dětí“. Výstava proběhla v listopadu v prostorách jablonecké radnice. Široká veřejnost měla možnost vidět všechny výkresy ze soutěže O malého Soptíka z let 2002 až 2004.

– V říjnu odjelo 8 našich zástupců do německého Frankenthalu. I na německé straně se podařilo dlouholeté přátelství posunout do oficiální roviny. Delegace byla přijata představiteli města

– Zásahů jsme v tomto roce absolvovali třináct.

Jednalo se o: 31.01. požár rodinného domu ul. Pod Kynastem, 21.02. požár rodinného domu Lesní ul., 12.05. požár půda obytného domu Lipanská ul., 29.05. požár rekreační chaty po Bramberkem, 03.06. požár půda obytného domu ul. A. Chvojky, 03.08. požár lesa Bousova ul., 23.08. požár unimobuněk Bousova ul., 24.10. požár rodinného domu Pasířská ul., 05.11. požár opuštěného provozu jatek, 09.11. požár výrobní haly se sklářskou hutí firmy PAS, 08.12. požár unimobuněk Masná ul., 20.12. požár unimobuněk Masná ul., 24.12. požár rekreační chaty Hrabětice.

– Podařilo se nám na úrovni předešlých let zachovat vztahy s úřady a sponzory i jejich přízeň a tudíž získat nezbytné finanční prostředky na činnost sboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *