Výjezd č. 11/2014 – únik nebezpečné látky

Jednotka byla ve 23:00 povolána na unik nebezpečné látky na pozemní komunikaci.

Záložka pro permanentní odkaz.