Taktické cvičení – Flashover kontejner

Jednotka se spolu s jednotkou z Višňové zúčastnila výcviku ve Flashover kontejneru v Raspenavě. V průběhu výcviku jsme měli možnost sledovat děje vznikající při požáru, vyzkoušet si způsoby hašení a průzkum kontejneru. Na konec výcviku jsme si vyzkoušeli působení tepla na hasiče a působení páry a její prostup hasičským oblekem. Děkujeme za umožnění výcviku Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.