Výjezd č.3/2023

Dnes 10.1. dopoledne byla jednotka povolána k požáru sází v komíně. Na místo jsme vyjeli s CAS 24. Po příjezdu na místě zasahovala stanice HZS LK Jablonec nad Nisou a nedocházelo k plamennému hoření. Jednotka zůstala jako záloha a pak se vrátila zpět na základnu.

Výjezd č.2/2023

Jednotka byla dnes 9.1. večer povolána k doutnajícímu odpadu. Jednotka vyjela s CAS 24, při cestě k místu události jsme byli odvoláni KOPISem, na místě jsme nebyli potřeba. Zasahovala stanice HZS LK Jablonec nad Nisou.

Výjezd č.1/2023

Jednotka byla povolána k úniku nebezpečné látky do Lučan. Vyjeli jsme s CAS 24 Tatra Terrno. Na místě jsme pak zůstali jako záloha.