Výjezd č.1/2018 – požár nízké budovy

Jednotka byla dne 2.1.2018 v 14:08 povolána na hlášený požár nízké budovy v ulici Skřivánčí. Jednotka na místo vyjela technikou CAS 24 T 815 a CAS 32 T 815. Jednotka byla během cesty na místo události odvolána Kopisem jednalo se o planý poplach.

Výjezd č.64/2017 – požár nízké budovy

Jednotka byla dne 9.12.2017 v 14:44 povolána na hlášený požár nízké budovy do Janova nad Nisou – Hraničné . Jednotka na místo vyjela technikou CAS 24 T 815. Jednotka byla stažena, jednalo se o nenahlášené pálení.

Taktické cvičení – Flashover kontejner

Jednotka se spolu s jednotkou z Višňové zúčastnila výcviku ve Flashover kontejneru v Raspenavě. V průběhu výcviku jsme měli možnost sledovat děje vznikající při požáru, vyzkoušet si způsoby hašení a průzkum kontejneru. Na konec výcviku jsme si vyzkoušeli působení tepla na hasiče a působení páry a její prostup hasičským oblekem. Děkujeme za umožnění výcviku Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje.

Výjezd č.63/2017 – požár nízké budovy

Jednotka byla dne 17.11.2017 v 19:21 povolána na požár nízké budovy. Jednalo se o Šámalovu chatu v Jizerských horách. Jednotka na místo vyjela technikou CAS 24 T 815 a CAS 32 T 815. Po příjezdu na místo události zasahoval HZS Jablonec n/N a JSDH Janov nad Nisou. Naše jednotka prováděla hasební práce v dýchací technice a za pomoci rozbrušovací pily a řetězové pily rozřezávala střešní krytinu a hasila skryté ohniska. 
Jednotky na místě : HZS stanice Jablonec nad Nisou, JSDH Jablonec nad Nisou – Paseky, JSDH Janov nad Nisou, JSDH Lučany nad Nisou, JSDH Smržovka město a JSDH Josefův důl