Výjezd č.27/2019 – taktické cvičení

TAKTICKÉ CVIČENÍ Jednotka povolána dne 24.6.2019 na hlášený požár v mateřské školce v ulici Slunečná. Jednotka na místo vyjela technikou CAS 24 T 815 Terrno 1 a CAS 32 T 815. Po příjezdu na místo události jednotka připravila útočné vedení dovnitř budovy, kde byl hašen fingovaný požár kotelny. Další členové společně s JSDH Kokonín prováděli průzkum a vyvedli ztracené osoby. Celému cvičení přihlížel velitel stanice HZS Jablonec n/N a velitel sloužící čety, kteří na konci cvičení provedli vyhodnocení. Po ukončení cvičení jsme děti seznámili s naší technikou a prací.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.